Makaleler

Diğer Atamalar

Haziran 2019

* Ankara Üniversitesi DTCF Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü başkanlığına Alman Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Prof. Dr. Ünal Kaya atanmıştır.

* Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan üyemiz Prof. Dr. Mustafa Özdemir Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne atanmıştır.

*Atatürk Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi / Alman Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalından üyemiz Şenay KAYĞIN  bilimsel eser inceleme aşamasında başarılı olarak  DOÇENT unvanına layık görülmüştür.

* Mersin Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi / Almanca Mütercim - Tercümanlık Anabilim Dalından üyemiz Emra Durukan bilimsel eser inceleme aşamasında başarılı olarak DOÇENT unvanına layık görülmüştür.

* Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili ve Eğitimi Bölümü'nden üyemiz Hamdullah Şahin 10 Haziran 2019 tarihinde Prof. Dr. Kadriye Öztürk danışmanlığındaki doktora tezini başarı ile savunmuş ve DOKTOR ünvanını almaya hak kazanmıştır. 

* Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fakültesi Almanca Dili Eğitimi Anabilim Dalından üyemiz Kazım KALKAN bilimsel eser inceleme aşamasında başarılı olarak DOÇENT unvanına layık görülmüştür.

* Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fakültesi Almanca Dili Eğitimi Anabilim Dalından üyemiz Aylin SEYMEN bilimsel eser inceleme aşamasında başarılı olarak DOÇENT unvanına layık görülmüştür.