Hoş geldiniz!

GERDER-Germanistler Derneği'nin resmi web sitesine hoş geldiniz! Derneğimiz 2003 yılından beri faaliyet göstermekte olup, Türkiye’deki Germanistler arasında sosyal ve mesleki dayanışmayı, bilimsel iletişimi sağlamayı amaçlamaktadır.

GERDER üyeleri, Alman Dili Eğitimi, Edebiyatı, Kültürü ve Mütercim- Tercümanlık alanlarında yapılan araştırmaların çeşitliliğini arttırmak, kendi alanları ile ilgili araştırmalar yapmak, karşılaşılan soru ve sorunları birlikte çözümlemek ve araştırmalarda izlenilen yöntemleri ulusal ve uluslararası arenalarda takip edebilmek üzere GERDER çatısı altında bir araya gelmiştir.

Derneğimiz, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar (sempozyum, panel, çalıştay, konferans vb.) düzenlemenin yanı sıra, yılda iki kez DİYALOG adlı hakemli bilimsel dergiyi yayınlamaktadır. Bu etkinlerine ilaveten; dernek, üyeleri gelişmelerle ilgili bilgilendirmek ve üyeler arasında iletişimi güçlü tutmak amacıyla düzenli olarak aylık GERDER-Bülteni’ni yayınlamaktadır.

Derneğimizin amaçları, tüzüğü ve kurulları hakkında daha fazla bilgi edinmek için tıklayınız!