Hakkımızda

Amaçlar

Derneğimizin öncelikli amaçları arasında, Türkiye’deki Germanistik camiasında; edebiyat, dil, dil eğitimi,  dilbilimi, karşılaştırmalı edebiyat, mütercim tercümanlık gibi alanlarda bilimsel araştırmalar ortaya koyan bilim insanlarını bir araya getirmek ve yapılan çalışmaları desteklemektir.  Bu çalışmalar aynı zamanda Türk ve Alman uluslarının kültürel ilişkilerini araştırmakta ve bu alanlarda yapılan sosyokültürel yapılanmaya önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. 

Üyelerimizin akademik çalışmalarını destekleyen derneğimiz, sosyal ve mesleki dayanışmayı, iletişimi sağlamak ve olumlu bir etkileşimi oluşturmayı ilke edinmiştir. Derneğimiz, üyelerimizi bilimsel yenilikler konusunda aydınlatmakta, edebi eserlerini, bilgilerini korumakta ve yaymaktadır. Buna ilaveten, üyelerinin yaşam ve edebi eserler hakkında birikimler oluşturmasına ve diğer ulusal ve uluslararası edebi topluluklarla yakınlık kurmalarına yardımcı olmakta ve üniversitelerle işbirliği içinde çalışmaktadır. 

Derneğimiz yurt içi veya yurt dışından mezun olan ve yukarıda adı geçen bilim alanlarıyla uğraşan tüm akademisyenlere, bilim insanlarına, bu yola gönül veren kurum ve kuruluşlarda görev yapan veya emekli olan herkese açıktır ve gönüllülük esasına dayanan bir katılımla çalışmalarına devam etmektedir. Diğer derneklerin aksine elindeki var olan imkânlarla gerek ulusal gerekse uluslararası akademik topluluklarla, kurum ve kuruluşlarla, üniversitelerle iletişime geçmekte ve yaptığı akademik çalışmalarla ülkemiz adına önemli bir köprü vazifesi üstlenmektedir. Bu bağlamda yapılan bilimsel etkinlikler, yayınlar ve çalışmalarla Germanistleri Türk kamuoyunda, ulusal ve uluslararası kurum ve örgütler nezdinde, mesleki toplantılarda temsil etmektedir. 

Derneğimiz bunun dışında üyelerimizi düzenli olarak Germanistik camiasında yer alan dil, edebiyat, çeviri ekseninde olan gelişmelerden haberdar eden aylık bir bülten yayınlamaktadır. 

 

GERDER Tüzük

GERDER Kurullar