DİYALOG Dergisi Kurullar

DİYALOG- Zeitschrift für interkulturelle Germanistik 
e-ISSN 2148-1482

Sorumlu Müdür: Germanistler Derneği (GERDER) adına GERDER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü

Danışma Kurulu: Prof. Dr. Nuran Özyer (Ankara), Prof. Dr. Mahmut Karakuş (İstanbul), Prof. Dr. Tahsin Aktaş (Nevşehir), Prof. Dr. Cemal Yıldız (İstanbul), 

Yayın Kurulu: Prof. Dr. Ali Osman Öztürk (Konya), Prof. Dr. Dalım Çiğdem Ünal (Ankara), Prof. Dr. Dursun Zengin (Ankara), Prof. Dr. Saniye Uysal Ünalan (İzmir), Prof. Dr. Faruk Yücel (İzmir), Dr. Öğr. Üyesi İrem Atasoy (İstanbul)

Editörler:  Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü (Izmir) (Baş Editör), Prof. Dr. Leyla Coşan (İstanbul), Prof. Dr. Yasemin Balcı (İstanbul), Doç. Dr. Talat Fatih Uluç (İstanbul), Dr. Öğr. Üyesi Halit Üründü (Niğde)

Yardımcı Editörler: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Özbakır (Sivas)Furkan Aka (İzmir), Uğur Yılmaz (İzmir) 

 
Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu
Prof. Dr. Sam-Huan Ahn
Prof. Dr. Peter Auer
Prof. Dr. Peter Colliander
Prof. Dr. Arber Çeliku
Prof. Dr. Yüksel Ekinci-Kocks
Prof. Dr. Anette Horn
Prof. Dr. Dietmar Goltschnigg
Prof. Dr. Ortrud Gutjahr
Prof. Dr. Ernest Hess-Lüttich
Prof. Dr. Ludger Hoffmann
Prof. Dr. Ryozo Maeda
Prof. Dr. Charlotta von Maltzan
Prof. Dr. Norbert Mecklenburg
Prof. Dr. Eva Parra Membrives
Prof. Dr. Christoph Nayhaus
Prof. Dr. Eva Neuland
Prof. Dr. Ewald Reuter
Prof. Dr. Christoph Schroeder
Prof. Dr. Zoltan Szendi
Prof. Dr. Kathleen Thorpe
Prof. Dr. Teruaki Takahashi
Prof. Dr. Pornsan Watanangura
Prof. Dr. Jianhua Zhu

 

Etik Kurulu

DUYURU: 2020 yılı itibariyle Ulakbim/Dergipark tarafından anket, mülakat ve gözlem gibi nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile hazırlanan alan araştırmaları temelli bilimsel çalışmalar için kişisel verilerin korunması amacıyla Etik Kurul Belgesi talep edilmeye başlanmıştır. Dergimizde bu türden çalışmalarına yer vermek isteyen araştırmacıların bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

DİYALOG dergisi, kültürler arası ve karşılaştırmalı konularla ilgilenen ve/veya çok dillilik ve çok kültürlülük alanlarda çalışan okuyuculara hitap eden; “dergipark” üzerinden açık erişim şeklinde, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere altı aylık periyotlarla yılda iki kez yayınlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanan her makale okuyucularına, gayri-ticari olmak koşuluyla okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, basma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma izni vermektedir. DİYALOG Dergisi, ULAKBIM TR DİZİN (TÜBİTAK), SOBIAD, IDEALONLINE, IBZ (Internationale Bibliographie geistes- und sozialwissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur), Academic Journal Index ve IBR (Internationale Bibliographie der Rezensionen geistes- und sozialwissenschaftlicher Literatur) ayrıca der Germanistik im Netz-Virtuelle Fachbibliothek Germanistik tarafından taranmaktadır.