DİYALOG Dergisi Hakkında

 

 

 

 

DİYALOG- Zeitschrift für interkulturelle Germanistik (E-Dergi)
e-ISSN 2148-1482

 

AMAÇ

DİYALOG dergisi Germanistler Derneği- GERDER'in yayın organıdır.  

DİYALOG dergisi, kültürler arası ve karşılaştırmalı konularla ilgilenen ve/veya çok dillilik ve çok kültürlülük alanlarda çalışan okuyuculara hitap etmektedir. Her ne kadar DİYALOG kelimesinin yazılışı Almancadaki "Dialog" kelimesi ile bağlantılı görünse de, dergide dünyadaki farklı kültürler, diller ve edebiyatlar Alman dili, kültürü ve edebiyatıyla bağlantılı olarak konu edinilebilir. Dergide yer alan makaleler, ayrıca çokkültürlülük/ kültürlerarasılık ve çokdillilik konularına yönelik olabilir ya da Alman dili eğitimi, yazınbilimi, dilbilim ve çeviribilimi alanlarındaki konuları ele alabilir. Makaleler Alman dili eğitimi, yazınbilimi, dilbilimi ve çeviribilimi alanlarındaki konuları ele alır. DİYALOG uluslar arası ve hakemli bir dergidir, yılda iki kez e-dergi olarak yayınlanır. İlk sayısı 2013 yılında yayınlanmıştır.  KAPSAM

(I.) Derginin resmi adı  “DİYALOG: Zeitschrift für interkulturelle Germanistik”.

(Dergi bu ismi ile daha önce Goethe-Enstitüsü Ankara tarafından selülozik ortamda yayınlanan derginin devamı niteliğini taşımaktadır. Daha önce yayınlanan bu derginin yayını 1999 yılında durdurulmuştu. GERDER Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine Ankara Goethe Enstitüsü'den GERDER'in aynı isim altında dergi yayınlaması ve basılı nüshaların GERDER web sayfasında pdf formatında yer verilmesi konusunda gerekli tüm izinler alındı.)

(II.) DİYALOG dergisinin yönetimi aşağıda belirlenen görev ve yetkilere sahiptir: 

A: DİYALOG dergisinin sahibi (Eigentümer, owner) GERDER'dir. GERDER bu şekilde derginin tüm ticari hususlarından sorumludur. GERDER Yönetimi DİYALOG dergisinin SSCI vb. uluslar arası endekslerde yer alması için gerekli tüm bürokratik ve formel adımları atabilir. Ayrıca makalelerin gönderimi, düzenlenmesi ve yayınlanması için hiçbir ücret alınmamaktadır.

B: Derginin Yayın Kurulu'nda (editorial board) Prof. Dr. Nuran Özyer (Ankara), Prof. Dr. Mahmut Karakuş (İstanbul), Prof. Dr. Tahsin Aktaş (İstanbul), Prof. Dr. Cemal Yıldız (İstanbul) ve Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü (İzmir) yer almaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü baş editör (Editor-in-Chief) ve sorumlu müdürdür. Editör grubu derginin içeriğinden sorumlu olup ortak bir şekilde derginin nihai biçimi hakkında karar verirler.

C: Baş editör Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü (Editor-in-Chief) ile birlikte Prof. Dr. Leyla Coşan, Prof. Dr. Yasemin Balcı, Dr. Öğr. Üyesi Halit Üründü, Araş. Gör. Dr. Özlem Gencer Çıtak editör kurulunda yer almaktadırlar ve derginin tüm çalışmalarını yürütebilirler.

D: Hakem Kurulu (advisory board) farklı ülkelerin bilim adamlarından oluşmaktadır. Dergiye ulaşan makaleler hakem kurulunda yer alan akademisyenlere değerlendirmeleri için gönderilir.  


Nitelikli bilim kurulunun oluşturulmasından editör kurulu sorumludur. 

(III.) Kültürler arası dergi niteliği taşıyan “DİYALOG: Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik” dergisi; dilbilim, yazınbilim, Alman dili eğitimi ve çeviribilim alanlarından makaleler kabul etmektedir. Makaleler, kültürlerarası ve/ veya karşılaştırmalı bir niteliğe veya içeriğe sahip olmalıdır. "Kültürler arası" "karşılaştırmalı" kavramların içeriksel özellikleri hakkında editörler karar verir.  

(IV.) Gönderilen makaleler İngilizce, Almanca veya Türkçe yazılmalıdır ve Almanca/ Türkçe ve İngilizce başlık ve özet eklenmelidir. Türkçe yazılan makalelerin oranı %30 olarak belirlenmiştir.  

(V.) Editör grubu, DİYALOG dergisi kapsamında tematik kitaplar veya dergiler yayınlanabilir. Yayın Kurulu mevcut makalelere göre karar verebilir.

(VI.) DİYALOG dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. 

(VII.) Yayın Esasları Yayın Kurulu tarafından belirlenir. 

(VIII.) DİYALOG Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir. Teslim alınan bilimsel makaleler yayınlanmadan önce çift kör (double-blind review) hakem değerlendirmesine tabidir. Gerek görüldüğü takdirde baş editör üçüncü hakemden de değerlendirme talebinde bulunabilir.

(IX.) Derginin baş editörü GERDER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yayın Danışma Kurulu baş editörün önerisi ve GERDER Yönetim Kurulunun onayına tabidir.  

(X.) DİYALOG Dergisi, GERDER Derneği'nin resmi sitesi www.gerder.org.tr ve https://dergipark.org.tr/diyalog adreslerinden elektronik ortamda yayınlanır.