GERDER  

hakkımızda  |   iletişim  | Almanca

        

 

    Duyurular   |  Üyeler   |   Etkinlikler   |   Üyelik   Tüzük   |   Kurullar   |     Bülten  |   Materyaller ve Dokümanlar

GERDER Bülteni I

1. ULUSLARARASI BALKAN ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI KONGRESİ

Üyelerimizin yeni yayınları

Internationale Konferenz Die Bagdatbahn

Die VII. Internationale Germanistentagung „Netzwerke und Transferprozesse“

Almanca Bölümleri Kaynakça Projesi

Alman Dili Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Araştırmalar - Prof. Dr. Hüseyin Salihoğlu'na armağan

Kölner SchauHoer-Verlag yayını „Mit Sprache umhüllen“

Derneğimiz Internationale Vereinigung für Germanistik (IVG) web sayfasında 

Germanistenverbände weltweit sekmesinde yerini almıştır.

DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik dergimizin 2015/1 sayısı yayınlandı

Türkiye'deki Almanca Eğitim Veren Programlarda Yapılan Bilimsel Çalışmaların Bibliyografyası 

Derneğimizin üye sayısı 224'e ulaştı

12. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi'nde sunulan bildiriler yayınlandı

Osmanlı İmparatorluğu'nda Çokkültürlülük ve Tercümanlar Sergisi

Translators in Action - Çevirmenler iş başında

Üyelerimizin kazandıkları unvanlar ve atamalar

DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik dergimiz ULAKBİM AKADEMİK DERGİ PARK’a üye oldu

 

                                  

GERDER Bülteni II

GERDER Bülteni III

 

 

 

 

 

 

Diyalog Dergisi

Sayı 2015/1

Sayı 2014/2

Sayı 2014/1

Sayı 2013/2

Sayı 2013/1