GERDER  

hakkımızda  |   iletişim  | Almanca

        

 

    Duyurular   |  Üyeler   |   Etkinlikler   |   Üyelik   Tüzük   |   Kurullar   |     Bülten

GERDER Bülteni I

Derneğimizin üye sayısı 224'e ulaştı

12. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi'nde sunulan bildiriler yayınlandı

Osmanlı İmparatorluğu'nda Çokkültürlülük ve Tercümanlar Sergisi

Translators in Action - Çevirmenler iş başında

Üyelerimizin kazandıkları unvanlar ve atamalar

DİYALOG. Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik dergimiz ULAKBİM AKADEMİK DERGİ PARK’a üye oldu

 

                                  

GERDER Bülteni II

GERDER Bülteni III

 

 

 

 

 

 

Diyalog Dergisi

Sayı 2014/2

Sayı 2014/1

Sayı 2013/2

Sayı 2013/1