Yönetim Kurulu

19 Mayıs 2019 günü yapılan Olağan Genel Kurulda 3 yıl için Yönetim Kuruluna seçilen üyeler:
 
Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü (Başkan)
Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Prof. Dr. Leyla Coşan (Başkan Yardımcısı)
Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Yasemin Balcı  (Sekreter)
Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Halit Üründü (Sayman)
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Arş. Gör. Dr. Özlem Gencer Çıtak (Üye)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Denetim Kurulu

19 Mayıs 2019 günü yapılan Olağan Genel Kurulda 3 yıl için Denetim Kuruluna seçilen üyeler:

Doç. Dr. Necdet Neydim 
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Çeviribilim Bölümü
Almanca Mütercim Tercümanlık ABD

Doç. Dr. Handan Köksal
Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Alman Dili Eğitimi ABD

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Alman Dili Eğitimi ABD

Germanistik Kongreleri

XVI. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi (2023-Istanbul-Marmara Üniversitesi- Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)
     - Çağrı Metni                         - Özet Kitapçığı                - Kongre Programı

XV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi (2021-Edirne-Trakya Üniversitesi- Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı)
     - Kitap Yayını (Trakya Üniversitesi)         -Kitap Yayını (Logos Verlag)   Özet Kitapçığı                Kongre Programı

XIV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi (2018-Erzurum Atatürk Üniversitesi-Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)
     - Kitap Yayını                         - Özet Kitapçığı                   - Kongre Programı

XIII. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi (2016- Antalya-Akdeniz Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)

     - Kitap Yayını yapılmadı !          -Özet Kitapçığı                  - Kongre Programı

XII. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi (2014-Kocaeli Üniversitesi- Alman Dili ve Edebiyatı ABD)

     - Kitap Yayını               - Kongre Programı

XI. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi (2009-İzmir- Ege Üniversitesi- Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)

     - Kitap Yayını                  -Özet Kitapçığı                   - Kongre Programı

X. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi (2007- Konya- Selçuk Üniversitesi-Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)

     - Kitap Yayını                 - Kongre Programı

IX. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi- (2005-Eskişehir- Anadolu Üniversitesi- Alman Dili Eğitimi ABD)
     - Kitap Yayını

VIII. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi- (2002- Sakarya Üniversitesi)

     - Kitap Yayını      - Cilt-1         - Cilt-2

VII. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi- (1999-Ankara-Hacettepe Üniversitesi-Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)
     - Kitap Yayını

VI. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi- (1997- Mersin Üniversitesi)
     - Kitap Yayını

V. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi- (1995- Eskişehir- Anadolu Üniversitesi)
     - Kitap Yayını

IV. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi-(1993- İzmir- Dokuz Eylül Üniversitesi)
     - Kitap Yayını 

III. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi-(1992- Erzurum- Atatürk Üniversitesi)
     - Kitap Yayını                           - Kongre Programı

II. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi-(1990- İstanbul Üniversitesi)
     - Kitap Yayını                           - Kongre Programı

I. Uluslararası Türk Germanistik Kongresi- (1988- Adana-Çukurova Üniversitesi)
     - Kitap Yayını 

 

Kaynakça: Kuruyazıcı, Nilüfer: XI Türkischer Internationaler Germanistik Kongress Globalisierte Germanistik: Sprache-Literatur-Kultur 20-22 Mayıs 2009. In: Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi. Cilt 2. Sayı: 22. S.109-113.

DİYALOG Dergisi Kurullar

DİYALOG- Zeitschrift für interkulturelle Germanistik 
e-ISSN 2148-1482

Sorumlu Müdür: Germanistler Derneği (GERDER) adına GERDER Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü

Yayın Kurulu: Prof. Dr. Nuran Özyer (Ankara), Prof. Dr. Mahmut Karakuş (İstanbul), Prof. Dr. Tahsin Aktaş (Nevşehir), Prof. Dr. Cemal Yıldız (İstanbul), Prof. Dr. Ali Osman Öztürk (Konya)


Editörler:  Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü (Izmir) (Baş Editör), Prof. Dr. Leyla Coşan (İstanbul), Prof. Dr. Yasemin Balcı (İstanbul), Dr. Öğr. Üyesi Halit Üründü (Niğde), Araş. Gör. Dr. Özlem Gencer Çıtak (Çanakkale)

Yardımcı Editörler: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Özbakır (Sivas)Araş. Gör. Habib Tekin (İstanbul) 

 
Uluslararası Bilimsel Danışma Kurulu
Prof. Dr. Sam-Huan Ahn
Prof. Dr. Peter Auer
Prof. Dr. Peter Colliander
Prof. Dr. Arber Çeliku
Prof. Dr. Yüksel Ekinci-Kocks
Prof. Dr. Anette Horn
Prof. Dr. Dietmar Goltschnigg
Prof. Dr. Ortrud Gutjahr
Prof. Dr. Ernest Hess-Lüttich
Prof. Dr. Ludger Hoffmann
Prof. Dr. Ryozo Maeda
Prof. Dr. Charlotta von Maltzan
Prof. Dr. Norbert Mecklenburg
Prof. Dr. Eva Parra Membrives
Prof. Dr. Christoph Nayhaus
Prof. Dr. Eva Neuland
Prof. Dr. Ewald Reuter
Prof. Dr. Christoph Schroeder
Prof. Dr. Zoltan Szendi
Prof. Dr. Kathleen Thorpe
Prof. Dr. Teruaki Takahashi
Prof. Dr. Pornsan Watanangura
Prof. Dr. Jianhua Zhu

 

Etik Kurulu

DUYURU: 2020 yılı itibariyle Ulakbim/Dergipark tarafından anket, mülakat ve gözlem gibi nicel ve nitel araştırma yöntemleri ile hazırlanan alan araştırmaları temelli bilimsel çalışmalar için kişisel verilerin korunması amacıyla Etik Kurul Belgesi talep edilmeye başlanmıştır. Dergimizde bu türden çalışmalarına yer vermek isteyen araştırmacıların bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

DİYALOG dergisi, kültürler arası ve karşılaştırmalı konularla ilgilenen ve/veya çok dillilik ve çok kültürlülük alanlarda çalışan okuyuculara hitap eden; “dergipark” üzerinden açık erişim şeklinde, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere altı aylık periyotlarla yılda iki kez yayınlanan bilimsel hakemli bir dergidir. Dergide yayınlanan her makale okuyucularına, gayri-ticari olmak koşuluyla okuma, indirme, kopyalama, dağıtma, basma, arama ya da tam metinlerine bağlantı yapma izni vermektedir. DİYALOG Dergisi, ULAKBIM TR DİZİN (TÜBİTAK), SOBIAD, IDEALONLINE, IBZ (Internationale Bibliographie geistes- und sozialwissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur), Academic Journal Index ve IBR (Internationale Bibliographie der Rezensionen geistes- und sozialwissenschaftlicher Literatur) ayrıca der Germanistik im Netz-Virtuelle Fachbibliothek Germanistik tarafından taranmaktadır.