Diğer Atamalar

Temmuz 2019

* İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda görevli üyemiz Prof. Dr. Sevinç Hatipoğlu İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne atanmıştır.

* Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde üyemiz Öğr. Gör. Dr. Harun Göçerler 23.07.2019 tarihinde aynı üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne atanmıştır.

* Ondokuz Mayıs Universitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalından üyemiz Adnan OFLAZ aynı bölümde Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmıştır. 

* Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Arş. Gör. Merve KARABULUT 24.12.2018 tarihinde “Robert Walser’in Mikrogram Dünyası” adlı DOKTORA tezini savunmuş ve 09.01.2019 tarihinde de aynı bölümde Dr. Öğr. Üyesi kadrosuna atanmıştır.

 

Haziran 2019

* Ankara Üniversitesi DTCF Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü başkanlığına Alman Dili ve Edebiyatı öğretim üyesi Prof. Dr. Ünal Kaya atanmıştır.

* Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'ndan üyemiz Prof. Dr. Mustafa Özdemir Kafkas Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne atanmıştır.

* Atatürk Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi / Alman Dili ve Edebiyatı  Anabilim Dalından üyemiz Şenay KAYĞIN  bilimsel eser inceleme aşamasında başarılı olarak  DOÇENT unvanına layık görülmüştür.

* Mersin Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi / Almanca Mütercim - Tercümanlık Anabilim Dalından üyemiz Emra Durukan bilimsel eser inceleme aşamasında başarılı olarak DOÇENT unvanına layık görülmüştür.

* Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Alman Dili ve Eğitimi Bölümü'nden üyemiz Hamdullah Şahin 10 Haziran 2019 tarihinde Prof. Dr. Kadriye Öztürk danışmanlığındaki doktora tezini başarı ile savunmuş ve DOKTOR ünvanını almaya hak kazanmıştır. 

* Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fakültesi Almanca Dili Eğitimi Anabilim Dalından üyemiz Kazım KALKAN bilimsel eser inceleme aşamasında başarılı olarak DOÇENT unvanına layık görülmüştür.

* Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fakültesi Almanca Dili Eğitimi Anabilim Dalından üyemiz Aylin SEYMEN bilimsel eser inceleme aşamasında başarılı olarak DOÇENT unvanına layık görülmüştür.

 

Diğer Yeni Yayınlar

Haziran 2019

* Sakarya Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünden üyemiz Funda Kızıler Emer’in yeni bir kitap çalışması yayınlanmıştır:

Kızıler Emer, Funda: Hertha Kraeftner’in Bir Meleğin Yakarışı’ndaki ve Rainer M. Rilke’nin Duino Ağıtları’ndaki Melek Imgesi II, (SAÜ Yayın No: 195), Saü Yayınları-Hiperlink Yay., 2019. ISBN:978-605-2238-11-0. (384 sayfa).

Bu çalışmam, aslında künyesi: Duino Ağıtları (Rainer M. Rilke) ile Bir Meleğin Yakarışı/ Du- alar (Hertha Kraeftner) Adlı Yapıtlarda Melek Imgesi, Çizgi Yayınevi, 2014. (719 sayfa) şeklin- de olan çalışmanın 2. Cildi niteliğindedir.

 

* Erciyes Üniversitesi, Yabancı Dilller Y.O, Almanca Bölümünden üyemiz Aysın Kalaycı’nın yeni bir kitap çalışması yayınlanmıştır:

Kalaycı, Aysın (2019): Langenscheidt Dil Bilgisi Alıştırmaları Almanca. Grazyna Werner. İstanbul: Bilge Kültür Sanat.

(https://www.kitapyurdu.com/kitap/langenscheidt-dil-bilgisi-alistirmalari-almanca/490880.html&manufacturer_id=213157)

 

Mayıs 2019 

* Sakarya Üniversitesi'nden üyemiz M. Sami Türk’ün yeni bir çeviri çalışması yayınlanmıştır.

Mann, Klaus (2019): Mephisto - Bir Kariyerin Romanı, Everest Yay., İstanbul. 

https://www.idefix.com/Kitap/Mephisto-Bir-Kariyerin-Romani/Edebiyat/Roman/ Dunya-Roman/urunno=0001816869001 

 

* Mersin Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi / Almanca Mütercim - Tercümanlık Anabilim Dalından üyemiz Emra Durukan’ın yeni bir kitap çalışması yayınlanmıştır.

Durukan, Emra (2018): Çeviri Öğretimi-Hedef ve Ölçme. Istanbul: Hiperlink.

https://www.kitapyurdu.com/kitap/ceviri-ogreti- mi-amp-hedef-ve-olcme/478522.html

 

* Cemile Akyıldız Ercan, Yasemin Balcı, Ali Osman Öztürk (Hrsg.)

Ex Oriente Lux: West-östlicher Kulturtransfer

Germanistik in der Türkei, Bd. 1

https://www.logos-verlag.de/cgi-bin/engbuchmid?isbn=4915&lng=deu&id

 

* Fatma Öztürk Dağabakan, Leyla Cosan, Ahmet Sarı (Hrsg.)

Ex Oriente Lux: Literaturwissenschaftliche und imagologische Ansätze

Germanistik in der Türkei, Bd. 2

https://www.logos-verlag.de/cgi-bin/engbuchmid?isbn=4916&lng=deu&id=

 

* Mehmet Tahir Öncü, Kadriye Öztürk, Ahmet Ugur Nalcıoğlu (Hrsg.)

Ex Oriente Lux: Varianten der deutschtürkischen Begegnungen

Germanistik in der Türkei, Bd. 3

https://www.logos-verlag.de/cgi-bin/engbuchmid?isbn=4917&lng=deu&id=

DİYALOG Dergisi Hakkında

 

 

 

 

DİYALOG- Zeitschrift für interkulturelle Germanistik (E-Dergi)
e-ISSN 2148-1482

 

AMAÇ

DİYALOG dergisi Germanistler Derneği- GERDER'in yayın organıdır.  

DİYALOG dergisi, kültürler arası ve karşılaştırmalı konularla ilgilenen ve/veya çok dillilik ve çok kültürlülük alanlarda çalışan okuyuculara hitap etmektedir. Her ne kadar DİYALOG kelimesinin yazılışı Almancadaki "Dialog" kelimesi ile bağlantılı görünse de, dergide dünyadaki farklı kültürler, diller ve edebiyatlar Alman dili, kültürü ve edebiyatıyla bağlantılı olarak konu edinilebilir. Dergide yer alan makaleler, ayrıca çokkültürlülük/ kültürlerarasılık ve çokdillilik konularına yönelik olabilir ya da Alman dili eğitimi, yazınbilimi, dilbilim ve çeviribilimi alanlarındaki konuları ele alabilir. Makaleler Alman dili eğitimi, yazınbilimi, dilbilimi ve çeviribilimi alanlarındaki konuları ele alır. DİYALOG uluslar arası ve hakemli bir dergidir, yılda iki kez e-dergi olarak yayınlanır. İlk sayısı 2013 yılında yayınlanmıştır.  KAPSAM

(I.) Derginin resmi adı  “DİYALOG: Zeitschrift für interkulturelle Germanistik”.

(Dergi bu ismi ile daha önce Goethe-Enstitüsü Ankara tarafından selülozik ortamda yayınlanan derginin devamı niteliğini taşımaktadır. Daha önce yayınlanan bu derginin yayını 1999 yılında durdurulmuştu. GERDER Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine Ankara Goethe Enstitüsü'den GERDER'in aynı isim altında dergi yayınlaması ve basılı nüshaların GERDER web sayfasında pdf formatında yer verilmesi konusunda gerekli tüm izinler alındı.)

(II.) DİYALOG dergisinin yönetimi aşağıda belirlenen görev ve yetkilere sahiptir: 

A: DİYALOG dergisinin sahibi (Eigentümer, owner) GERDER'dir. GERDER bu şekilde derginin tüm ticari hususlarından sorumludur. GERDER Yönetimi DİYALOG dergisinin SSCI vb. uluslar arası endekslerde yer alması için gerekli tüm bürokratik ve formel adımları atabilir. Ayrıca makalelerin gönderimi, düzenlenmesi ve yayınlanması için hiçbir ücret alınmamaktadır.

B: Derginin Yayın Kurulu'nda (editorial board) Prof. Dr. Nuran Özyer (Ankara), Prof. Dr. Mahmut Karakuş (İstanbul), Prof. Dr. Tahsin Aktaş (İstanbul), Prof. Dr. Cemal Yıldız (İstanbul) ve Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü (İzmir) yer almaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü baş editör (Editor-in-Chief) ve sorumlu müdürdür. Editör grubu derginin içeriğinden sorumlu olup ortak bir şekilde derginin nihai biçimi hakkında karar verirler.

C: Baş editör Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü (Editor-in-Chief) ile birlikte Prof. Dr. Leyla Coşan, Prof. Dr. Yasemin Balcı, Dr. Öğr. Üyesi Halit Üründü, Araş. Gör. Dr. Özlem Gencer Çıtak editör kurulunda yer almaktadırlar ve derginin tüm çalışmalarını yürütebilirler.

D: Hakem Kurulu (advisory board) farklı ülkelerin bilim adamlarından oluşmaktadır. Dergiye ulaşan makaleler hakem kurulunda yer alan akademisyenlere değerlendirmeleri için gönderilir.  


Nitelikli bilim kurulunun oluşturulmasından editör kurulu sorumludur. 

(III.) Kültürler arası dergi niteliği taşıyan “DİYALOG: Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik” dergisi; dilbilim, yazınbilim, Alman dili eğitimi ve çeviribilim alanlarından makaleler kabul etmektedir. Makaleler, kültürlerarası ve/ veya karşılaştırmalı bir niteliğe veya içeriğe sahip olmalıdır. "Kültürler arası" "karşılaştırmalı" kavramların içeriksel özellikleri hakkında editörler karar verir.  

(IV.) Gönderilen makaleler İngilizce, Almanca veya Türkçe yazılmalıdır ve Almanca/ Türkçe ve İngilizce başlık ve özet eklenmelidir. Türkçe yazılan makalelerin oranı %30 olarak belirlenmiştir.  

(V.) Editör grubu, DİYALOG dergisi kapsamında tematik kitaplar veya dergiler yayınlanabilir. Yayın Kurulu mevcut makalelere göre karar verebilir.

(VI.) DİYALOG dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. 

(VII.) Yayın Esasları Yayın Kurulu tarafından belirlenir. 

(VIII.) DİYALOG Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir. Teslim alınan bilimsel makaleler yayınlanmadan önce çift kör (double-blind review) hakem değerlendirmesine tabidir. Gerek görüldüğü takdirde baş editör üçüncü hakemden de değerlendirme talebinde bulunabilir.

(IX.) Derginin baş editörü GERDER Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yayın Danışma Kurulu baş editörün önerisi ve GERDER Yönetim Kurulunun onayına tabidir.  

(X.) DİYALOG Dergisi, GERDER Derneği'nin resmi sitesi www.gerder.org.tr ve https://dergipark.org.tr/diyalog adreslerinden elektronik ortamda yayınlanır.