Yönetim Kurulu

19 Mayıs 2019 günü yapılan Olağan Genel Kurulda 3 yıl için Yönetim Kuruluna seçilen üyeler:
 
Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü (Başkan)
Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Prof. Dr. Leyla Coşan (Başkan Yardımcısı)
Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Yasemin Balcı  (Sekreter)
Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Halit Üründü (Sayman)
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Arş. Gör. Dr. Özlem Gencer Çıtak (Üye)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı