Yönetim Kurulu

Yönetim Kuruluna Seçilen Üyeler:
 
Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü (Başkan)
Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Prof. Dr. Yasemin Balcı  (Başkan Yardımcısı)
Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doç. Dr. Talat Fatih Uluç (Üye)
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 

Doç. Dr. Halit Üründü (Sayman)
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yabancı Diller Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Özlem Gencer Çıtak (Sekreter)
Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü