Yönetim Kurulu

14 Mayıs 2022 günü yapılan Olağan Genel Kurulda 3 yıl için Yönetim Kuruluna seçilen üyeler:
 
Prof. Dr. Mehmet Tahir Öncü (Başkan)
Ege Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Mütercim-Tercümanlık Bölümü

Prof. Dr. Leyla Coşan (Başkan Yardımcısı)
Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Prof. Dr. Yasemin Balcı  (Sekreter)
Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doç. Dr. Talat Fatih Uluç (Üye)
İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 

Dr. Öğr. Üyesi Halit Üründü (Sayman)
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Mütercim-Tercümanlık Bölümü