Denetim Kurulu

14 Mayıs 2022 günü yapılan Olağan Genel Kurulda 3 yıl için Denetim Kuruluna seçilen üyeler:

Prof. Dr. Necdet Neydim 
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Çeviribilim Bölümü
Almanca Mütercim Tercümanlık ABD

Prof. Dr. Çiğdem Ünal
Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Alman Dili Eğitimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Alper Keleş
Sakarya Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü