Denetim Kurulu

19 Mayıs 2019 günü yapılan Olağan Genel Kurulda 3 yıl için Denetim Kuruluna seçilen üyeler:

Doç. Dr. Necdet Neydim 
İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Çeviribilim Bölümü
Almanca Mütercim Tercümanlık ABD

Doç. Dr. Handan Köksal
Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Alman Dili Eğitimi ABD

Prof. Dr. Ali Osman Öztürk
Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Alman Dili Eğitimi ABD